• Persoonlijk contact
  • Verzenden of Ophalen in onze fysieke winkel
  • Maatwerk in creaties en reparaties

9.5Out of 228 Reviews

Wij maken gebruik van cookies. Indien u verder gaat op onze website, gaat u daarmee akkoord.

Wij maken gebruik van cookies. Indien u verder gaat op onze website, gaat u daarmee akkoord.

Klantenservice

Mocht u vragen hebben over artikelen in onze webshop, zoekt u iets wat wij (nog) niet online hebben staan? Zou u graag een artikel in de webshop op maat gemaakt hebben? Bel of mail ons even en wij doen ons best om u zo spoedig mogelijk te helpen. Uiteraard bent u welkom in onze winkel in Eindhoven, waar we u verder kunnen helpen en waar u sieraden "in het echt" kunt bekijken en passen. Op zondag en maandag zijn wij dicht en kunnen wij geen telefoon opnemen of mails beantwoorden, wij vragen uw begrip daarvoor.


Veelgestelde vragen

1.1 Onze openingstijden

Maandag

gesloten

Dinsdag

10:00-17:30

Woensdag

10:00-17:30

Donderdag

10:00-17:30

Vrijdag

10:00-18:00

Zaterdag

10:00-16:00

Zondag

gesloten

Tijdens Carnaval: van zaterdag 18 februari t/m dinsdag 21 februari gesloten.

1.2 Bedrijfsgegevens

Kamer van Koophandel

KVK 17136193

IBAN nummer

NL47ABNA0453939538

BIC code

ABNANL2A

Adres

Grote Berg 66 Eindhoven, Nederland

Telefoon

+0031 (0) 40 2453667

E-mail

[email protected]

2.1 Hoe snel en wanneer verzenden jullie?

Bestellingen worden de eerstvolgende werkdag verzonden, met uitzondering van de maandag, waarop we gesloten zijn. Voor verdere vragen kunt u ons bellen of mailen.

2.2 Hoe zit het met retourzenden?

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Goldberg Juwelier BV, Grote Berg 66, 5611KL Eindhoven-Nederland, [email protected], telefoon +31(0)402453667) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit zou voor ons prettig zijn, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Bijvoorbeeld sieraden die speciaal op bestelling naar ingegeven specificaties gemaakt of vermaakt zijn, bijvoorbeeld met gravures of door afmetingen van een bestaand sieraad op verzoek van de klant en naar diens specificaties permanent aan te passen.);
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bijvoorbeeld sterilon of toetsvloeistof);
-Zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten (bijvoorbeeld gouden of zilveren munten en baren waarvan de waarde hoofdzakelijk gelegen is in de waarde als beleggingsobject)

2.3 Met wie verzenden jullie?

Op dit moment maken wij voor verzendingen gebruik van de diensten van UPS en Mikro Pakket

3.1 Kunt u sieraden (uit de webshop) op maat maken?

Ja, wij kunnen de meeste sieraden op maat maken, maar niet allemaal. Het hangt van verschillende factoren af. Zo kan een ring die rondom gezet is met edelstenen bijvoorbeeld lastiger op maat gemaakt worden, omdat de veranderende spanning van de ring onder andere kan leiden tot beschadigingen aan de stenen. Heeft u vragen met betrekking tot een sieraad, bijvoorbeeld over de maat, gravering of andere aanpassingen, neemt u dan contact met ons op.

3.2 Kan ik ook bij u terecht voor andere reparaties?

Jazeker!  U kunt met de meest uiteenlopende (reparatie) wensen bij ons terecht.

Als familiebedrijf is continuiteit voor ons van groot belang en daarmee dus ook de kwaliteit van onze reparaties. Mede door onze gunstige lokatie, net buiten het centrum van Eindhoven, zijn wij bovendien in staat om onze reparaties tegen uitzonderlijk gunstige tarieven aan te bieden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld al vanaf €10,- een (gouden) ring voor u kleiner maken (zagen, solderen, afwerken en polijsten). Ook het solderen van andere gouden sieraden of zilveren sieraden kan bij ons al vanaf respectievelijk €7,50 en € 5,- per soldering.

Wij leveren nog ouderwets vakmanschap tegen zeer scherpe prijzen! Komt u gerust langs voor een vrijblijvende prijsopgave.

4.1 Koopt u sieraden in voor meer dan de goudprijs?

Al geruime tijd is het aanbod tweedehands sieraden veel groter dan wat er verkocht wordt. Door de gebrekkige doorstroom zijn wij  de afgelopen jaren selectiever met ons inkoop beleid. Daar waar wij tot enkele jaren terug voor vele sieraden meer dan de goudprijs gaven, is dat nu alleen in het geval van zeer bijzondere sieraden of objecten. Dus ja, wij kopen sommige sieraden in voor meer dan de materiaalwaarde, maar slechts in uitzonderlijke gevallen, aangezien het aanbod al enkele jaren groter is dan de vraag en wij geen eindeloos budget hebben. U moet daarbij denken aan zeer bijzondere (antieke) sieraden.

4.2 Moet ik een geldig legitimatiebewijs meenemen als ik iets wil verkopen?

Ja, wij  kopen alleen goederen van u in als u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Dat kan net als bij de bank een paspoort, een id-kaart, een Nederlandse verblijfspas of een rijbewijs zijn.
 

4.3 Houdt u bij wat u inkoopt en van wie?

Ja, bij wet zijn wij verplicht bij te houden wat wij kopen, van wie, wanneer en voor hoeveel geld. Deze data wordt analoog opgeslagen, zodat wij erop kunnen toezien dat alleen bevoegde ambtenaren (van de politie) deze gegevens kunnen inzien bij hun strijd tegen heling. 

Om principiële redenen werken wij echter niet mee aan het langzaam van overheidswege opgedrongen Digitaal Opkopers Register (DOR). Waarom niet? Welnu: 
Ten eerste hebben overheidsinstanties een slechte staat van dienst als het gaat om de opslag van persoonsgegevens. Iets wat nooit zal veranderen aangezien de sancties voor overheidsinstanties bij onzorgvuldigheid toch door de belastingbetaler betaald worden en iedere prikkel tot verbetering dus ontbreekt. Ten tweede wordt het DOR nu ingevoerd met de belofte dat de gegevens alleen zullen worden gebruikt voor heling bestrijding, maar betrokken instanties kunnen niet garanderen dat de gegevens op een later tijdstip alsnog voor heel andere doeleinden gebruikt zullen worden dan vooraf redelijkerwijs had kunnen worden voorzien, bijvoorbeeld in het kader van belastingheffing etc. Ten derde kunnen wij op dit moment controleren wie er toegang heeft tot persoonsgegevens van klanten, namelijk alleen personen die zich als politieagent of bevoegd BOA kunnen legitimeren. Bij het DOR is onduidelijk wie er toegang heeft tot de gegevens. Onderzoek in het kader van (de wet) politiegegevens heeft bovendien aangetoond dat opsporingsinstanties lak hebben aan de regels als het gaat om toegang tot digitale persoonsgegevens. Toegangscodes worden vaak gedeeld met niet bevoegde collega’s en effectieve sancties bestaan niet. WIJ REGISTREREN AL ONZE INKOPEN zodat bevoegde opsporingsambtenaren de gegevens kunnen inzien bij de bestrijding van heling,  maar wij registreren dus niet in het DOR.

5.1 Wat is verpanden?

Voor een volledige uitleg van het begrip verpanden, voorbeelden en uitleg verwijzen wij door naar de websitewww.pandhuispand.nl.

5.2 Moet ik een geldig legitimatiebewijs meenemen als ik iets wil verpanden?

Ja, belenen kan bij ons alleen als u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Dat kan net als bij de bank een paspoort, een id-kaart, een Nederlandse verblijfspas of een rijbewijs zijn.

5.3 Hoe lang is de beleentermijn?

Standaard heeft u twee maanden de tijd uw verpande/beleende goederen terug te kopen. Bij uitzondering kan in overleg de belening maximaal 2x verlengd worden met nog eens 2 maanden. De maximale beleentermijn die mogelijk is, bedraagt in dat geval dus 6 maanden.

5.4 De beleentermijn van 2 maanden is bijna verstreken, kan ik deze verlengen?

Ja, sinds de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 28 januari 2016, waarin de ACM op de vingers werd getikt door de rechter is dit weer mogelijk. De ACM wilde het recht van alle pandhuizen (gemeentelijk en particulier) om te verlengen aanzienlijk beperken, door de Pandhuiswet op eigen wijze te interpreteren en spande daarom een zaak aan tegen de Stadsbank van lening Amsterdam, maar verloor deze.  

 

5.5 Ik wil aanbetalen op een beleen contract, mag dit?

Nee, hoe graag u ook zou willen, want de ACM heeft, vanuit het oogpunt van consumenten bescherming, bepaald dat dit onwenselijk is.

5.6 Wat zijn de voor en nadelen van de nieuwe Pandhuiswet voor de consument?

Voordelen:

-Meer uniformiteit.
De nieuwe wet is van toepassing op alle pandjeshuizen en "huizen van inkoop", nooit meer dan 4,5% rente p.m. & altijd minimaal 2 maanden beleentermijn. 

-Lagere kosten per maand.
rente is met met maximaal 4,5%  in veel gevallen veel lager dan voor de nieuwe wet inging, toen voor veel gebruiksvoorwerpen vaak tot 20% rente werd gevraagd door pandjeshuizen.

 

Nadelen:

-Minder mogelijkheden om kleine leningen af te sluiten.
Nu de rente zo laag is, is het voor de meeste pandjeshuizen niet meer financieel houdbaar om "kleine pandbeleningen" aan te bieden. Het aantal pandjeshuizen dat kleine pandbeleningen aanbied zal afnemen door faillissementen, invoering van hogere minimum beleenbedragen, of het stoppen met het aanbieden van een recht op terugkoop.

-Groter risico op groei illegale circuit door beperkt legaal aanbod.
Het is niet te verwachten dat de behoefte aan pandbeleningen van kleine bedragen plots af zal nemen. Het gevaar van het krimpende aanbod als gevolg van de wet, is dat meer mensen daarom aangewezen zullen zijn op leningen uit het illegale circuit.

Kijk voor meer informatie over deze wet op: www.pandhuispand.nl

 

5.7 Wat zijn de grootste verschillen tussen een pandbelening en een bancaire lening?

Verschil tussen pandbelening en bancaire lening

Een pandbelening is in de praktijk weinig anders dan het verkopen van een goed, met het recht (en dus niet de plicht!) dit goed binnen een afgesproken termijn terug te kopen met bijbetaling van een overeengekomen meerprijs in de vorm van rente of een vaste marge.
Anders dan bij een lening bij een bank, bestaat er dus geen plicht het bedrag terug te betalen. Het beleende goed wordt bij niet terugbetalen simpelweg eigendom van degene die het bedrag in kwestie uitgeleend had. Het risico dat het beleende goed minder waard is of wordt dan het geleende bedrag dat daar tegenover staat, ligt dus bij het pandjeshuis. 
Kunt u de lening niet terugbetalen, dan blijft er dus geen restschuld over die u blijft achtervolgen, zoals bij een bancaire lening wel het geval is. 

Verschil tussen pandjeshuis en een reguliere bank

In tegenstelling tot een bank, kan een pandjeshuis geen geld creeeren vanuit het niets, zoals een bank wel kan doen bij het verstrekken van een hypotheek. Als een bank bijvoorbeeld €100.000,- uitleent, hoeft de bank immers nog geen €10.000,- daarvan daadwerkelijk te bezitten, waardoor een bank dus in feite 10x meer uitleent dan de bank heeft en dus 10x zoveel rente kan incasseren als de meeste mensen denken. "fractioneel bankieren" noemt men dit ook wel. Als normale mensen of  pandjeshuizen dat doen, heet het valsemunterij en is het strafbaar. En als banken onverhoopt meer dan €10.000,- moeten ophoesten en dus technisch failliet zijn, kunnen ze bij politici aankloppen die vervolgens ons belastinggeld gebruiken om die banken te "redden", dit is ook een luxe die pandjeshuizen niet hebben

In het geval van banken is er dus sprake van geprivatiseerde winst, maar gesocialiseerd verlies. Bij pandjeshuizen is er sprake van geprivatiseerde winst en geprivatiseerd verlies. 

Zie ook;

http://www.pandhuispand.nl/moraliteit-verpanden/

De nieuwe Pandhuiswet

Politieke onkunde of boodschap? De dubieuze basis van de nieuwe pandhuiswet


Laat een reactie achter

* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Verplichte velden

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Juweliers Goldberg 4,9 / 5 - 60 Reviews @ Google Reviews